เชื่อมต่อกับเรา

สหภาพยุโรปส่งผู้เชี่ยวชาญหลังการปะทุของภูเขาไฟเมื่อเร็ว ๆ นี้