เชื่อมต่อกับเรา

จบลงด้วยการทรมานและการประหารชีวิต