เชื่อมต่อกับเรา

Jeroen Dijsselbloem รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนเธอร์แลนด์