เชื่อมต่อกับเรา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์และ Jeroen Dijsselbloem ประธาน ECOFIN