เชื่อมต่อกับเรา

การประชุมของหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นสำหรับการเป็นหุ้นส่วนทางทิศตะวันออก