เชื่อมต่อกับเรา

นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลจะบินไปจีนในปลายสัปดาห์นี้เพื่อเยี่ยมชมสองวัน