เชื่อมต่อกับเรา

ประธานคณะกรรมการกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน - เอเชีย