เชื่อมต่อกับเรา

(พรรคสังคม - ประชาธิปไตยอาเซอร์ไบจาน); Hasanguliyev Gudrat Muzaffar