เชื่อมต่อกับเรา

ปัญญาประดิษฐ์และวิธีที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของเราเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิง