เชื่อมต่อกับเรา

และ Zhou Hanbo จาก People's Daily เมื่อ Ding Ding