เชื่อมต่อกับเรา

และเกิดสังคมที่เท่าเทียมและรวม สตอกโฮล์มมีกลยุทธ์ที่ท้าทายสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ