เชื่อมต่อกับเรา

และฝึกการหมุนเวียนหรือกระจายพันธุ์ในพืชประจำปี การรวมกันของวิธีการเหล่านี้ทำให้ผลผลิตมากขึ้น