เชื่อมต่อกับเรา

และเป็นประธานที่ได้รับการเลือกตั้งของ EUROCITIES