เชื่อมต่อกับเรา

เสริมว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นดีที่สุดในประวัติศาสตร์