เชื่อมต่อกับเรา

รองประธานกลุ่ม S&D ร่วมกับ MEPs Emilian Pavel