บริจาคเงินจำนวน€ 1 ให้กับผู้สื่อข่าว EU Now

Tag: โกตดิวัว

ในพระบรมราชูปถัมภ์ร็อคในขณะนี้ได้รับสิทธิพิเศษในการขอวีซ่าประเทศ 148 และภูมิภาค

ในพระบรมราชูปถัมภ์ร็อคในขณะนี้ได้รับสิทธิพิเศษในการขอวีซ่าประเทศ 148 และภูมิภาค

ประชาชน ROC มีสิทธิ์สำหรับการยกเว้นวีซ่า E-วีซ่าหรือวีซ่า Landing Page จากหกประเทศเพิ่มเติมหรือภูมิภาครวมทั้งสิ้นถึง 148 รัฐบาลอินเดียได้ประกาศว่ามีประสิทธิภาพ 15 สิงหาคม ROC ผู้ถือหนังสือเดินทางจะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม E-วีซ่า กระทรวงการต่างประเทศยินดีต้อนรับการย้ายครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะ [ ... ]

อ่านต่อไป