เชื่อมต่อกับเรา

ผู้เข้าร่วม 000 จากมากกว่า 150 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 90 รวมตัวกันในงานสามวันเพื่อประสานพันธะต่อผู้คนและสร้างความฝันอันงดงาม