ทำไมแผนของ May อาจจะเป็นผลสำเร็จ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจช่วยตัดสินใจว่าสหราชอาณาจักรควรเข้าสู่ไอร์แลนด์เหนือ "backstop" หรือไม่

Tags:

ประเภท: การนำเข้า RSS