การโจมตี 9/11 ได้กำหนดบริบทการรักษาความปลอดภัยทั่วโลกใหม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและความรุนแรงที่เป็นเป้าหมาย ในทำนองเดียวกัน โควิด-19 ทำให้เราต้องคิดใหม่ อะไรเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัย. ใน สภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยที่กำลังพัฒนา มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามความเป็นจริงในปัจจุบันและประเมินผลเชิงกลยุทธ์และผลกระทบในเวลาที่เหมาะสม บุคคล, รัฐและระบบระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคระบาด เขียน ดร.วีระ รัทสิโบรินสกา