บริจาคเงินจำนวน€ 1 ให้กับผู้สื่อข่าว EU Now

การสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ # IndustryRegions เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและแข่งขันได้

The Commission has selected 7 additional EU regions and member states for tailored assistance under the Commission pilot action on industrial transition: Cantabria (Spain), Centre-Val de Loire (France), East-North Finland, Grand-Est (France) and Greater Manchester (United Kingdom) as well as Lithuania and Slovenia, in addition to the regions already selected 2017 ในเดือนธันวาคม

Regional Policy Commissioner Corina Creţu said: XCHARXIndustrial transition is a major challenge for our economy and society. I am very glad that we will be working with 10 regions and two member states to help them make full use of their strengths and potentials to embrace innovation, decarbonization, digitization, and to develop the skills for the future.XCHARX

The selected authorities will be able to develop or redesign strategies for regional economic transformation based on their ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน priorities i.e. the regions’ niche areas of competitive strengths. Tailored assistance will be offered by the Commission services, external experts and the Organisation for Economic Co-operation and Development (โออีซีดี) to help prepare for the jobs of the future, broaden innovation, support the transition to a low-carbon economy, encourage entrepreneurship and promote inclusive growth.

A กดปล่อย และ ข้อมูลสำคัญ are available online. More information on smart specialisation in the participating Member states and regions is available on เว็บไซต์ DG REGIO.

Tags: ,

ประเภท: Frontpage, EU, คณะกรรมาธิการยุโรป